Beleidsverklaring Hego-GTC

Hego-GTC stelt in al haar activiteiten het welzijn van alle medewerkers, haar klanten, alsook dat van derden, zelfs indien vreemd aan de dienst, voorop. Daarbij wordt de aandacht voor arbeidsveiligheid, gezonde en aangename milieuverantwoorde werkomstandigheden, en niet te vergeten psychische en fysische problematiek, vooropgesteld. De hiërarchische lijn neemt zijn verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van alle medewerkers binnen de organisatie en stelt hiervoor alle middelen ter beschikking.

Het gevoerde preventiebeleid heeft zeer concrete doelstellingen:
• Voorkomen van ongevallen, lichamelijke letsels, materiële schade en milieuschade 

• Bevorderen veiligheid en gezondheid van alle medewerkers, ook van derden

• Taak risico’s analyses om een veiligheidsbewuste werkomgeving te creëren 

• Registreren en grondig analyseren van incidenten zodat de nodige preventieve maatregelen genomen kunnen worden ter voorkoming van herhaling

• Verzorgen van een correct onthaal door de HR en personeelsdienst van nieuwe medewerkers. Afgifte van de onthaal-brochure, rondgang ateliers maar ook het voorstellen van medewerkers en vakbondsafgevaardigden
• Voortdurend opleiden en begeleiden van eigen medewerkers en externen 

• Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk worden als onaanvaardbaar beschouwd en zullen terdege worden aangepakt. De Directie verwacht dat het preventief “Alcohol- & Drugsbeleid” gerespecteerd wordt.
• Verhogen van het veiligheidsbewustzijn alsook het gedrag bij alle medewerkers en externen via infoborden met cartoons, info-schermen, sensibilisatie, opleidingen en instructies 

• Alle medewerkers dienen de veiligheidsinstructies correct na te leven en dienen hun persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen, zij dienen zorg te dragen voor hun eigen veiligheid en deze van de collega’s en dienen de gevaren op het werk te melden. 
Er wordt een continue verbetering van het veiligheidsbeleid nagestreefd. Jaarlijks worden er concrete doelstellingen vastgelegd en geëvalueerd.
Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu zijn allemaal prioritaire aandachtspunten bij de evaluatie van onze medewerkers, leveranciers alsook externe partijen.

Het is en blijft de taak van iedere werknemer, maar zeker deze van de afdelingshoofden, een

constante verbetering te realiseren om onze kernwaarden te realiseren.

Flexible Respectful Innovative Social Beware of hazards Environment Ethics Leo Longueville

Vaste vertegenwoordiger van Antroma NV Zaakvoerder

page1image1771820560

Andere projecten

Certificaten & HSSE doelstellingen

Bij Hego en General Tank Cleaning staan kwaliteit, veiligheid en milieu hoog in het vaandel. Dit blijkt onder meer uit het ISO…
alt text

Offshore repair & construction services

Our flying squads of supervisors and technicians are challenging the most difficult and urgent jobs.

Together with our…
offshore services Hego oil & gas

Pompherstellingen / Rotating Equipment

Pompherstellingen bij Hego

vacuümpompen

centrifugaal pompen

engineering en fabricatie van onderdelen 

smeercontracten

Scheepsherstellingen door Hego Antwerpen

Op onze kade te Antwerpen voeren we complexe projecten en modificaties uit, herstellen we allerlei beschadigingen alsook doen we…
Lay-by berth at Hego-GTC repair yard Antwerp

Studie & tekenwerk

Van idee tot indienststelling.  

Een jong team ondersteund door top-ingenieurs, vakmannen en een atelier waar zo goed als alle…
Ontwerp design

Trappen bordessen kooiladders

Voor constructies die ressorteren onder EN1090 klasse 3 kan U bij ons terecht.

Trappengangen
handleuningen
bordessen…

Total tank maintenance door Hego-GTC

"Not the biggest but the best", de doelstelling van onze afdeling op het gebied van totaal-onderhoud van opslagtanks.

Vijzelen,…
Vijzelen tanks door Hego's Team Antwerpen

General Tank Cleaning

De "groene" draad door uw bedrijf

Tot in de puntjes opgeleid personeel bedienen de meest moderne en geavanceerde machines die…
Tank Cleaning chemical HDWW

Industrial & port equipment services

Hego, uw partner op het gebied van multi-technische installaties en diensten voor de meest uiteenlopende sectoren waar veiligheid…
Havenmobielkranen herstelling Hego

Industriële werkplaats te Antwerpen

Het hart van Hego, een op 30.000 m2 modern uitgerust atelier gelegen in de Antwerpse haven fungeert al meer dan 20 jaar als…

Hego sport

Bij Hego-GTC stimuleren we onze medewerkers om te sporten. Wie vaak sport zit lekkerder in zijn vel. Door te sporten worden we…