Certificates

Subtitle certificaten

tekst over certificaten

Issue 4_BE 14 1179 QV_VCA_HC_EN_14122021.pdf

page1image159300960

Issue 4_BE 14 1179 QV_VCA_02_EN_14122021.pdf

page1image4185401888

Issue 4_BE 14 1179 QV_ISO9001_HC_EN_14122021.pdf

page1image159130496

Beleidsverklaring

Als toonaangevend bedrijf in multidisciplinaire diensten voor on- & offshore zal HEGO bv – GTC bv een grondig begrip tonen voor de noden van de opdrachtgevers. Wij willen onze dienstverlening verzorgen door: 

•    Een leider te zijn in veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit en deze op de éérste plaats te stellen; •    Onze focus te richten op de PDCA procesbesturing; •    Een open en actieve participatie aan te gaan met onze opdrachtgevers en onze eigen medewerkers; •    Een totaalpakket van diensten aan te bieden op maat van de behoefte van onze opdrachtgevers; •    Innovatieve en duurzame diensten aan te bieden.

De directie van HEGO bv – GTC bv zal bij het voorbereiden en uitvoeren van het algemeen ondernemingsbeleid, het beleid mede richten op een zo groot mogelijke kwaliteit en veiligheid, een zo goed mogelijke bescherming van de gezondheid, het bevorderen van het welzijn en het voorkomen van ziekteverzuim in verband met de arbeid. Tevens zal men het beleid mede richten op een zo goed mogelijke bescherming van het milieu. Het beleid is gericht op het bevorderen en handhaven van een zodanige veilige en kwalitatieve werkwijze en gedrag dat persoonlijk letsel en/ of schade aan de gezondheid aan medewerkers en derden, alsmede materiële schade en milieubelastingen (lucht-, water- en bodemverontreiniging, geluid en andere hinder) worden voorkomen. Uitgangspunt van het beleid is tenminste te voldoen aan de vingerende wetgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden, kwaliteit en milieu. HEGO bv – GTC bv zal streven naar een continue verbetering van de arbeidsomstandigheden en het terugdringen van schade aan het milieu. Op basis van duidelijke doelstellingen en het stellen van KPI’s sturen wij onze organisatie, en op basis van de risico-inventarisatie en -evaluatie zal jaarlijks een jaaractieplan worden opgesteld. Evaluatie van dit plan zal jaarlijks plaatsvinden door de zaakvoerder. 

Achilles First Point Assessment Database

Our business is built on the idea that, in an ever-more-connected world, we’re not just responsible for what we do – we’re also accountable for what’s done on our behalf. And where there’s accountability, there’s a need for control…

When we started out in 1990 operating in the gas and oil industry, we saw that control was something buyers needed more of. So we designed our community model, our supporting services and the technology that powers them to address this need. We wanted to drive a new kind of procurement with less risk, less cost and less compliance issues. At the same time, wanted to bring suppliers into the fold – to help them meet buyers’ needs while reducing their own qualification burdens.

Today, with all kinds of stakeholders holding businesses to ever-higher standards, it’s even more important for businesses to have a complete picture of their supply chains – not just in terms of their business performance, but their ethical and environmental standards too. Against this backdrop, our drive to develop and refine our offering has only increased.

Now we’re working from offices all over the globe, serving a network of over 800 buyers and 175,000 suppliers in all kinds of industries. As such, we’re proud to be part of a truly worldwide community dedicated to raising standards and doing business in ways that benefit everyone.