Certificaten & HSSE doelstellingen

HEGO'S GEPATENTEERDE SAFETY PANELS WORDEN ERKEND DOOR TOTAL.

Deze veiligheidspanelen, door Hego ontworpen, werden als winnaar uitverkozen door Total en zijn sinds enkele maanden een standaard beveiliging op Total België en Frankrijk.

De problematiek rond valincidenten alsook van vallende voorwerpen werden reeds sterk teruggedrongen door ons systeem.

Op 1/1/2021 hebben we de toelating van Total directie gekregen om deze panelen ook aan onze klanten voor te stellen.

ONLANGS WERD DE KAAP VAN 10.000 STUKS BEREIKT.

Nieuwe veiligheidscartoons @Hego-GTC

VEILIGHEID EERST

Om onze mensen blijvend alert te houden moeten we zorgen voor de aanwezigheid van zichtbare signalen.

Als algemeen directeur van HEGO-GTC heb ik een commitment om samen met mijn collega's het voortouw te nemen binnen onze organisatie en zeker als het gaat over het handhaven van veiligheid en gezondheid. Veilig werken moet en zal in het DNA van onze medewerkers aanwezig zijn om onze organisatie in leven te houden en zeker ook om onze verdere groei te verzekeren.

Vandaag zijn er weer enkele tekeningen gemaakt die eerstdaags zichtbaar worden op diverse locaties bij onze klanten en ook in onze ateliers.

FRISBEE onze kernwaarden zijn actief

Veiligheid is de eerste en belangrijkste prioriteit van Hego-GTC - het is één van onze “FRISBEE” kernwaarden. Veiligheid is vandaag een geïntegreerd onderdeel van al onze activiteiten. De veiligheid en gezondheid van medewerkers en stakeholders zijn onze belangrijkste verantwoordelijkheden.

 

Flexible Respectful Innovative Social Beware of hazards Environment Ethics

 

Veiligheid, de belangrijkste uitdaging voor iedereen

Er rust altijd een grote verantwoordelijkheid op onze schouders. Een veilige werkvloer is niet alleen in het belang van de werknemers, maar ook met zekerheid voor het bedrijf zelf!  Welke inspanningen zijn nodig om onze veiligheid op een hoger niveau te brengen?  Het is een noodzakelijke vraag die we ons telkens weer moeten stellen om tot dat niveau te komen waar we éénieder met zekerheid kunnen verklaren HEGO-GTC WERKT 100% VEILIG.

Als voorzitter van onze organisatie stel ik me deze vraag dagdagelijks en al onze medewerkers weten dit maar al te goed. 

Op 12 juni deed ik een veiligheidsrondgang met onze vakbondsafgevaardigde Tom De Buyst. Tijdens onze rondgang voerden we een druk gesprek en struikelde ondergetekende over een balkje dat onder een reeks buizen uitstak. Voor het beëindigen van ons bezoek  merkten we met regelmaat op dat deze situatie op meerdere plekken aanwezig was op onze site.  Struikelgevaar is vaak aanleiding tot kwetsuren.  

Op de foto...

GCV

It's very little we can offer today
But our sympathy is the least
we can express to the corona victims

Toolbox meeting en risicoanalyse Jetting systeem ab HLJV Neptune

Toolbox Meeting en risicoanalyse aan boord van HLJV Neptune om de uit te voeren werken aan het bestaande jetting systeem met alle aannemers te overlopen. Dit om onze ambitieuze planning, correcte voortgang en het hoogste veiligheidsniveau te bereiken.

Missie - Visie - Kernwaarden

Missie Hego en GTC zijn klantgerichte bedrijven, met een familiaal karakter. Het hart van Hego, een 30.000 m2 modern uitgerust atelier gelegen in de Antwerpse haven fungeert al meer dan 20 jaar als garage voor scheepvaart en tal van industrieën. Eveneens ondersteunt de werkplaats mobiele teams, wereldwijd werkzaam op locatie en dit in tal van sectoren zoals offshore (windenergie / oil & gas,) petrochemie, voeding, bouw, farmaceutica, machinebouw, enz Visie Hego en General Tank Cleaning willen marktleider worden in nichemarkten waaronder voornamelijk tankbouw, -herstelling en -reiniging alsook een multidisciplinair ultramodern atelier uitbaten voor diensten aan on- & offshore bedrijven.  De groep wil stap voor stap groeien tot een organisatie met internationale faam voor betrouwbaarheid, vakbekwaamheid en beschikbaarheid.  Het ganse Hego-GTC team zal klanten ontzorgen door medewerkers op te leiden tot volwaardige toptechniekers met  een niet te evenaren...
Lees meer

Beleidsverklaring Hego-GTC

Hego-GTC stelt in al haar activiteiten het welzijn van alle medewerkers, haar klanten, alsook dat van derden, zelfs indien vreemd aan de dienst, voorop. Daarbij wordt de aandacht voor arbeidsveiligheid, gezonde en aangename milieuverantwoorde werkomstandigheden, en niet te vergeten psychische en fysische problematiek, vooropgesteld. De hiërarchische lijn neemt zijn verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van alle medewerkers binnen de organisatie en stelt hiervoor alle middelen ter beschikking.

Het gevoerde preventiebeleid heeft zeer concrete doelstellingen:
• Voorkomen van ongevallen, lichamelijke letsels, materiële schade en milieuschade 

• Bevorderen veiligheid en gezondheid van alle medewerkers, ook van derden

• Taak risico’s analyses om een veiligheidsbewuste werkomgeving te creëren 

• Registreren en grondig analyseren van incidenten zodat de nodige preventieve maatregelen genomen kunnen worden ter voorkoming van herhaling
...

Safety matters ... always

ISO 9001:2015  -  VCA – PETROCHEMIE  -   EN 1090-1:2009+A1:2011

Bij Hego BVBA en General Tank Cleaning BVBA staan kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel. Dit blijkt onder meer uit het ISO 9001:2015 en het VCA-Petrochemie-certificaat. In combinatie met de snelle en betrouwbare dienstverlening zorgt dit voor veel tevreden klanten.

Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van beschermende maatregelen tegen deze potentiële oorzaken. Veiligheid is een relatief begrip, aangezien niets onder alle omstandigheden volledig zonder gevaar is. Wikipedia

Certificaten & HSSE doelstellingen

Bij Hego en General Tank Cleaning staan kwaliteit, veiligheid en milieu hoog in het vaandel. Dit blijkt onder meer uit het ISO…
alt text

Offshore repair & construction services

Our flying squads of supervisors and technicians are challenging the most difficult and urgent jobs.

Together with our…
offshore services Hego oil & gas

Pompherstellingen / Rotating Equipment

Pompherstellingen bij Hego

vacuümpompen

centrifugaal pompen

engineering en fabricatie van onderdelen 

smeercontracten

Scheepsherstellingen door Hego Antwerpen

Op onze kade te Antwerpen voeren we complexe projecten en modificaties uit, herstellen we allerlei beschadigingen alsook doen we…
Lay-by berth at Hego-GTC repair yard Antwerp

Studie & tekenwerk

Van idee tot indienststelling.  

Een jong team ondersteund door top-ingenieurs, vakmannen en een atelier waar zo goed als alle…
Ontwerp design

Trappen bordessen kooiladders

Voor constructies die ressorteren onder EN1090 klasse 3 kan U bij ons terecht.

Trappengangen
handleuningen
bordessen…

Total tank maintenance door Hego-GTC

"Not the biggest but the best", de doelstelling van onze afdeling op het gebied van totaal-onderhoud van opslagtanks.

Vijzelen,…
Vijzelen tanks door Hego's Team Antwerpen

General Tank Cleaning

De "groene" draad door uw bedrijf

Tot in de puntjes opgeleid personeel bedienen de meest moderne en geavanceerde machines die…
Tank Cleaning chemical HDWW

Industrial & port equipment services

Hego, uw partner op het gebied van multi-technische installaties en diensten voor de meest uiteenlopende sectoren waar veiligheid…
Havenmobielkranen herstelling Hego

Industriële werkplaats te Antwerpen

Het hart van Hego, een op 30.000 m2 modern uitgerust atelier gelegen in de Antwerpse haven fungeert al meer dan 20 jaar als…

Hego sport

Bij Hego-GTC stimuleren we onze medewerkers om te sporten. Wie vaak sport zit lekkerder in zijn vel. Door te sporten worden we…